กิจกรรมที่เปิดให้ลงทะเบียน
ที่ โครงการ/กิจกรรม จัดกิจกรรมวันที่ ชม. ประเภท เปิด-ปิดการจอง รับ ดำเนินการ
1
:: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  วัดเสม็ดงาม อำเภอเมืองจันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กอ.กรมน.จ.จันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 13-24 กรกฎาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมเดินทาง โดยรถของมหาวิทยาลัยไม่เกินเวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ (อาคาร 4)
- ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมร่วมกันปลูกพันธุ์ต้นโกงกาง พัฒนารอบบริเวณวัด และโรงเรียน
- การแต่งกาย เสื้อสีเหลือง กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 25 ก.ค. 61 8 เลือก 13-24 ก.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
2
:: อาสาสมัครช่วยงานประชุมผู้ปกครอง ค่ายชมพูเขียว ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- รอบแรก วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- รอบสอง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหรือขอเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กยศ.
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 20 คน
อาสาสมัครช่วยงานประชุมผู้ปกครอง ค่ายชมพูเขียว 6-13 ก.ค. 61 6 เลือก 2-5 ก.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
3
:: มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 26 มิถุนายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  โรงแรมเคพีแกรนด์
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 4 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 18-25 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกันที่ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี เวลาไม่เกิน 08.00 น.
- การแต่งกาย เสื้อคณะหรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัย กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 8 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 50 คน
มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 26 มิ.ย. 61 8 เลือก 18-25 มิ.ย. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
4
:: จองวัน ตรวจหลักฐาน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 12-29 มิถุนายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  กองพัฒนานักศึกษา ชั้นล่าง
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   ไม่นับ ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 357 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 11-29 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- ให้นักศึกษา กยศ. เตรียมหลักฐานให้พร้อม
- เลือกช่วงวันตรวจหลักฐาน ตามชั้นปีที่กำหนด
- ในวันตรวจหลักฐาน ให้มารับคิว หรือ ลำดับของการตรวจหลักฐาน ก่อน
- การลงชื่อนี้ เป็นการจองวันเท่านั้น ไม่ใช่กำหนด คิว
วันที่ 12-20 มิ.ย. 61 : ตรวจเอกสารของชั้นปีที่ 3 (รหัส 59) เฉพาะครุศาสตร์ปีที่ 4 สามารถจองได้
วันที่ 21-29 มิ.ย. 61 : ตรวจเอกสารของชั้นปีที่ 4 (รหัส 58)
* วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เนื่องจากมีงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย จึงขอรับตรวจเอกสารในเวลา 13.00-16.00 น. เท่านั้น *
จองวัน ตรวจหลักฐาน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 12-29 มิ.ย. 61 ไม่นับ เลือก 11-29 มิ.ย. 61 357 ปิด|เต็มแล้ว
5
:: วันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 15 มิถุนายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 6-14 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- กิจกรรมนี้สามารถเข้าแทนกิจกรรม “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
และตราศักดิเดชน์” ได้
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง
วันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 15 มิ.ย. 61 6 บังคับ 6-14 มิ.ย. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
6
:: คนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 6 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 9 มิถุนายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 6 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย สภาเกษตรจังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 6 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาต้องส่งใบขออนุญาตผู้ปกครอง และสำเนาประกันอุบัติเหตุ ติดต่อขอรับได้ที่ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561
- นักศึกษาพร้อมเดินทาง โดยรถของมหาวิทยาลัยไม่เกินเวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ (อาคาร 4)
- ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรและมีการลงมือปฏิบัติ
- การแต่งกาย เสื้อคณะหรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัย กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
คนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 6 9 มิ.ย. 61 8 เลือก 3-8 มิ.ย. 61 6 ปิด|เต็มแล้ว
7
:: พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 2560 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ไม่เกินเวลา 07.30 น. ณ ลานพระบรมราชินยานุสาวรีย์ฯ
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 4 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 500 คน
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 2560 22 พ.ค. 61 4 บังคับ 16-21 พ.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
8
:: กองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 26 เมษายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พระยืน)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 27 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกันไม่เกินเวลา 08.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.เมือง จ.จันทบุรี
- การแต่งกาย เสื้อคณะหรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัย กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
- รูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นการทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 8 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 60 คน
กองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 26 เม.ย. 61 8 เลือก 23-25 เม.ย. 61 27 ปิด|เต็มแล้ว
9
:: อาสาสมัครจัดการเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นัดประชุมเตรียมงาน วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมบ้านแก้ว กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
- จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่จัดการเลือกตั้ง วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหรือขอเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กยศ.
- รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งในวันที่ประชุม
- ได้รับหน่วยกิจกรรม 18 หน่วย
อาสาสมัครจัดการเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา 23-25 เม.ย. 61 18 เลือก 10-20 เม.ย. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
10
:: RBRU GAMES : นักแสดงพิธีเปิด ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ชม. ดังนี้
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 12 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 52 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 10-15 มีนาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
สิ่งที่ผู้สมัครนักแสดงจะได้รับ
1. ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหรือขอเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. จำนวน 24 ชั่วโมงและผ่านกิจกรรม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29
2. ได้รับเกียรติบัตรการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29
3. รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งในที่ประชุมครั้งแรก
RBRU GAMES : นักแสดงพิธีเปิด 16-21 มี.ค. 61 24 บังคับ 10-15 มี.ค. 61 52 ปิด|เต็มแล้ว
11
:: RBRU GAMES : นักศึกษาเดินขบวนพาเหรด ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ชม. ดังนี้
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 10 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
สิ่งที่ผู้สมัครนักศึกษาเดินขบวนพาเหรดจะได้รับ
1. ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหรือขอเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. จำนวน 16 ชั่วโมงและผ่านกิจกรรม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29
2. รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบในวันประชุม
RBRU GAMES : นักศึกษาเดินขบวนพาเหรด 20-21 มี.ค. 61 16 บังคับ 10 มี.ค.-5 เม.ย. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
12
:: ลงทะเบียนร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 4 มีนาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 3 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 359 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- เข้าร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
- แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ
- พร้อมกันบริเวณหน้าอาคาร 36
รอบเช้า เวลา 07.00-09.00 น. จำนวน 300 คน
รอบบ่าย เวลา 12.00 - 14.00 น. จำนวน 300 คน
ลงทะเบียนร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต 4 มี.ค. 61 4 เลือก 27 ก.พ.-3 มี.ค. 61 359 ปิด|เต็มแล้ว
13
:: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 # เวลา น.
สถานที่  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 10 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กอ.กรมน.จ.จันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- วันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 06.30 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย
เวลา 16.30 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัย
- วันที่ 22 ก.พ. 2561 เวลา 06.30 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย
เวลา 13.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัย
- นักศึกษาต้องส่งใบขออนุญาตผู้ปกครอง และสำเนาประกันอุบัติเหตุ ติดต่อขอรับได้ที่ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561
- มีใบขออนุญาตเวลาเรียนให้ ติดต่อขอรับได้ที่ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561
- ได้รับประกาศนียบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
- กิจกรรมนี้สามารถขอเป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. ได้
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 16 ชั่วโมง
- รับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 21-22 ก.พ. 61 16 เลือก 9-12 ก.พ. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
14
:: ร่วมส่งคณะรัฐมนตรีกลับ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 2 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 (เริ่มต้นเวลา 19:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- รับเอกสารชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30-16.30 น. ติดต่อขอรับด้วยตัวเองเท่านั้น
- การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรม ชุดนักศึกษาแบบปกติถูกระเบียบ รองเท้าคัทชู
ร่วมส่งคณะรัฐมนตรีกลับ 6 ก.พ. 61 5 เลือก 30 ม.ค.-5 ก.พ. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
15
:: ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรี ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 2 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- รับเอกสารชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30-16.30 น. ติดต่อขอรับด้วยตัวเองเท่านั้น
- การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรม ชุดนักศึกษาแบบปกติถูกระเบียบ รองเท้าคัทชู
ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรี 6 ก.พ. 61 5 เลือก 28 ม.ค.-5 ก.พ. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
1 2 3 4 5 . . .12 Next »